BOSA Subsidie voor sportverenigingen en -stichtingen

Sinds vorig jaar 1 januari kunnen sportclubs een bijdrage aanvragen uit de BOSA subsidiepot. Deze is bedoeld om bouw of onderhoud van sportaccommodaties of aanschaf van sportmaterialen te stimuleren.

Dat sporten en bewegen belangrijk zijn, weten we inmiddels. Daarom konden sportverenigingen en sportstichtingen btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Dat recht is echter sinds 1 januari 2019 vervallen. Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. Denk daarbij aan het verbouwen van sportfaciliteiten, exploitatiekosten die betrekking hebben op de sportactiviteit, sportmaterialen en lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodatie. Ook diploma’s, licenties en medailles vallen onder deze BOSA subsidie.


BOSA subsidiebudget


In 2021 is voor de subsidieregeling BOSA een budget van € 79 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Per kalenderjaar geldt een maximum van € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager. In 2020 is er van de € 94 miljoen voor € 57 miljoen aan subsidies al verleend, en voor € 23 miljoen aan aanvragen (nog) in behandeling.

De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Binnen maximaal twaalf maanden moet een club de investering doen. Daarom is het verstandig om het moment van investeren goed in te plannen. Clubbestuurders kunnen meer informatie over de BOSA regeling bij de DUS-I krijgen. Vraag de BOSA subsidie hier aan.