KSV Helios werkt aan de toekomst

Het bestuur van KSV Helios richt haar blik niet alleen op de huidige situatie maar denkt ook na over de (nabije) toekomst. En betrekt haar eigen leden nauw om hier samen over na te denken. Een vertegenwoordiging van leden, vrijwilligers en trainer ging de afgelopen periode aan de slag om na te denken over de toekomst.

Onze verenigingsondersteuner Ken begeleidde de werkgroep gedurende drie bijeenkomsten om te komen tot een toekomstvisie. Tijdens de eerste bijeenkomst stond het vormen van een missie en visie centraal, dacht de werkgroep na over de kernwaarden en onderscheidende factoren en ging de groep aan de slag met een creatieve werkvorm. Gedurende de tweede bijeenkomst werden thema’s en ambities vertaald naar concrete actiepunten voor de komende periode (korte-, middellange- en lange termijn). Als afsluiter werd de toekomstvisie gepresenteerd en gedeeld met het bestuur. Nu is het zaak om de juiste afwegingen en keuzes te maken om de actiepunten te realiseren. Daarvoor zijn de inzet en samenwerking nodig van zowel het bestuur als de leden, trainers en vrijwilligers van KSV Helios. Samen zorgen zij ervoor dat actiepunten haalbaar worden.

Lid van de werkgroep: ''De ondersteuning zorgde ervoor dat we concreet nadachten over de vragen en uitgangspunten in plaats van samen te zitten en alleen maar te praten''.

Heeft jouw vereniging hulp of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met verenigingsondersteuner Ken Diedering via ken@negen.nl