Samen actief voor een sportakkoord

Interview met wethouder Gulpen In Simpelveld gaan sportverenigingen en maatschappelijk partners samen, onder begeleiding van een sportformateur, aan de slag om te komen tot een lokaal sportakkoord. Wethouder Gulpen vertelt waarom dit voor Simpelveld zo belangrijk is.

Gezonde leefstijl

“We willen in Simpelveld en Bocholtz zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen. Hoe meer initiatieven hiertoe genomen worden, hoe meer mensen we bereiken. Daar kan het sportakkoord bij helpen”. Zuid-Limburg heeft te maken met gezondheidsachterstanden ten opzichte van de rest van Limburg en zelfs Nederland, ook daar kan het sportakkoord een bijdrage aan leveren volgens de wethouder. “We willen in de regio een trendbreuk realiseren door van jongs af aan een gezonde leefstijl te bevorderen. Mensen die gezond leven hebben betere leerprestaties, meer kans op werk en minder zorg nodig. Bovendien kunnen we ontmoeting stimuleren en eenzaamheid aanpakken door jong en oud bij elkaar te brengen en iets voor elkaar te laten betekenen, zoals blijkt tijdens de beweeguurtjes van BAS”.

Samen sterk

Inwoners in Simpelveld moeten gezond kunnen opgroeien en gezond oud worden. Daar moeten maatschappelijke organisaties, zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn, in Simpelveld samen aan werken. “Samen staan we immers sterker en krijgen we meer voor elkaar”. Ook meer samenwerking tussen de gemeenten in het Heuvelland is nodig. “Als gemeente is het onze taak om de meer kwetsbare groepen te helpen. Ik zie dan ook kansen om vanuit de regio samen stappen te zetten om mensen met een beperking meer kansen te bieden om te sporten en bewegen. Het Jan van Tilburg Toernooi van Sportclub ’25 is hier al een mooi voorbeeld van!”

Verenigingen verenigen

Het sportakkoord stimuleert ook het samenbrengen van sportverenigingen. “Het is belangrijk dat verenigingen elkaar meer opzoeken en gaan samenwerken, zodat ze naar de toekomst toe hun voortbestaan kunnen garanderen. We hebben veel sportaanbod in onze gemeente. Om dat in stand te houden, moeten verenigingen meer samenwerken. Ik denk dan aan het project Seniorenfit. Ik hoop dat het sportakkoord verenigingen nog dichter bij elkaar brengt, zodat ze elkaar niet als concurrent zien, maar samen initiatief gaan nemen om nog meer mensen in beweging te brengen”.

Lees hier meer over het sportakkoord Simpelveld