Startbijeenkomst sportakkoord Simpelveld

Op woensdag 12 februari gingen we met maatschappelijke partners en verenigingen in Simpelveld om de tafel om te komen tot een lokaal sportakkoord. Met bijna 30 deelnemers van meer dan 15 verschillende organisaties en verenigingen werd er in de middag én in de avond gebrainstormd over de toekomst van sport en bewegen in de gemeente Simpelveld.

Na een korte introductie van het Nationaal Sportakkoord en de vertaling naar het lokaal Sportakkoord in Simpelveld zijn de aanwezigen zelf aan de slag gegaan met hun visie en ideeën over hoe meer mensen in Simpelveld in beweging te brengen. Met als goed voorbeeld een nieuw burgerinitiatief voor een beweegroute in Simpelveld. Hier werd enthousiast op gereageerd door de deelnemers: ‘’Een positieve ontwikkeling, goed om te zien’’. Maar er werden ook kritische vragen gesteld: “Is er wel behoefte aan een beweegroute? Hoe zorgen we dat inwoners ook daadwerkelijk gebruik maken van de voorziening?” Dat leverde een goed gesprek op waar de initiatiefnemers mee verder kunnen om hun idee te realiseren.

Inspelen op de behoefte van de inwoners

Er ontstonden meer ideeën, zoals een betere en open samenwerking tussen diverse partijen en verenigingen, waarbij het delen van sportaanbod gemeentebreed meer aandacht verdiend. Ook bleek er behoefte aan meer inzicht in de vragen en wensen van inwoners op het gebied van sport en bewegen. ‘’Met een beter beeld van hun behoeftes kan er beter op ingespeeld worden. Dat lijkt me het doel van dit sportakkoord’’, aldus een van de deelnemers.

De opgehaalde input wordt door de sportformateur uitgewerkt en in een concept sportakkoord gegoten wat vervolgens aan de betrokkenen wordt voorgelegd voor reactie. Op woensdag 8 april wordt het sportakkoord gepresenteerd en ondertekend door alle supporters