Sportakkoord Simpelveld

Gezamenlijk gaan we in de gemeente Simpelveld aan de slag om te komen tot een lokaal sportakkoord. Het is enorm belangrijk dat mensen in Simpelveld en Bocholtz (blijven) sporten. Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Bovendien houdt het onze sportverenigingen vitaal. Om dat te realiseren, moeten verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente en ondernemers meer met elkaar samenwerken. Daarvoor wordt een lokaal sportakkoord gemaakt. Doe jij mee?

Van nationaal naar lokaal sportakkoord


In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Simpelveld gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Logo Sportakkoord Simpelveld

Samen aan de slag


Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is het motto bij de ontwikkeling van het Sportakkoord Simpelveld. We zijn op zoek naar betrokken partners, die met ons aan de slag willen. We gaan op zoek naar de gezamenlijke dromen en ambities om sporten te stimuleren en in de gemeente meer op de kaart te zetten. Daarom organiseren we op 12 februari a.s. een startbijeenkomst voor alle partners vanuit sport, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven, maar ook voor alle inwoners.

  • Voor maatschappelijke organisaties (onderwijs, welzijn, zorg) van 14.00-16.00 uur bij SV Simpelveld (Sportlaan 5 in Simpelveld)

  • Voor sportverenigingen en -aanbieders van 19.00-21.00 uur bij SV Simpelveld (Sportlaan 5 in Simpelveld)


Meer informatie over de bijeenkomst volgt, maar noteer deze datum alvast in jullie agenda en kom het sportakkoord in Simpelveld supporten! Aanmelden voor de bijeenkomst kan hieronder.