Resultaten Verenigingsmonitor

Om een goed beeld te krijgen van de vitaliteit, wensen en behoeften van de verenigingen in de gemeente Simpelveld is een verenigingsmonitor uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten kan BAS gerichte ondersteuning aan de verenigingen bieden.

Resultaten


Meer dan de helft van de verenigingen (54%) is positief over hun toekomst. Er wordt echter een aantal knelpunten ervaren. Met name als het gaat over leden en kader. Zes op de tien verenigingen geven aan over te weinig leden te beschikken. De afgelopen twee jaar is het ledenaantal van drie op de tien verenigingen gedaald. Daarnaast is 74% van de verenigingen op zoek naar extra vrijwilligers.

61% van de verenigingen heeft de afgelopen twee jaar nieuwe plannen gemaakt. Veel aandacht hierbij gaat daarbij uit naar samenwerking. Drie kwart van de verenigingen heeft het afgelopen jaar met andere organisaties samengewerkt. Dit blijkt ook uit het resultaat dat 71% van de verenigingen ervoor open staat dat andere verenigingen/organisaties gebruik maken van hun accommodatie.

Ook is er aandacht voor ledenwerving, jeugd, nieuwe doelgroepen en nieuw activiteitenaanbod. Zeven op de tien verenigingen hebben naast het reguliere aanbod andere activiteiten georganiseerd voor leden en 76% van de verenigingen heeft activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor niet-leden.

Waar kunnen we uw vereniging mee helpen?


86% van de verenigingen heeft behoefte aan ondersteuning. Landelijk is dit 58%. De bereidheid van verenigingen in de gemeente Simpelveld is hoog. Verenigingen hebben de grootste behoefte aan ondersteuning op het gebied van werving & selectie vrijwilligers, ledenwerving en communicatie & marketing.

Op welke manier kunnen wij vanuit BAS jouw vereniging helpen? Dit kan gaan over bovengenoemde onderwerpen, maar ook andere hulpvragen zijn welkom. Neem contact op met een van onze verenigingsondersteuners.