Sportakkoord Simpelveld

Gezamenlijk gaan we in de gemeente Simpelveld aan de slag om te komen tot een lokaal sportakkoord. Het is enorm belangrijk dat mensen in Simpelveld en Bocholtz (blijven) sporten. Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Bovendien houdt het onze sportverenigingen vitaal. Om dat te realiseren, moeten verenigingen, maatschappelijke organisaties, gemeente en ondernemers meer met elkaar samenwerken. Daarvoor wordt een lokaal sportakkoord gemaakt. Doe jij mee?

Uitvoering Sportakkoord

We activeren inwoners in Simpelveld door sporten en bewegen te stimuleren. En dat doen we samen! Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en overheid bundelen via dit sportakkoord de krachten. Daarvoor is er een kernteam geformeerd. Deze bestaat uit betrokken supporters van het sportakkoord, die samen acties uit het sportakkoord willen oppakken en realiseren. Ze worden ondersteund door de sportformateur, beweegteam van BAS Samen Actief en de Adviseur Lokale Sport.

Kernteam

Het kernteam zal bestaan uit een vertegenwoordiging van onderwijs, zorg, sport- en beweegaanbieder(s) en de gemeente Simpelveld. Het kernteam komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar om de voortgang van het sportakkoord te bespreken en aanvragen voor het uitvoeringsbudget af te handelen. Indien nodig stemt het kernteam vaker af, zeker in de opstart. Ook organiseert het kernteam jaarlijks 2 bijeenkomsten voor de betrokken partners om hen bij te praten over de voortgang van het sportakkoord. Dan is er ook ruimte voor kennisdeling.

Rol kernteam

  • Jaagt acties uit het sportakkoord aan
  • Stelt jaarlijks prioriteiten
  • Beoordeelt aanvragen van werkgroepen en lokale initiatieven
  • Communicatie over voortgang sportakkoord richting stakeholders en gemeenschap

Van nationaal naar lokaal sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord in de gemeente Simpelveld gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Meer weten?