Vóór de geraniums

Jong of oud, VV WDZ wil iedereen in Bocholtz bij de club laten horen. Daarvoor gaan jongeren van de club zich inzetten om meer ouderen bij de club te betrekken. Van achter naar voor de geraniums.

“Voor een aantal inwoners in Bocholtz is eenzaamheid realiteit. Vaak hebben ze weinig sociale contacten en komen ze weinig buiten. Daar willen we iets aan doen. We vinden immers dat onze club daar een belangrijke rol in kan spelen. De club is tenslotte een sociale ontmoetingsplek voor jong en oud. Zo is het idee geboren om jongeren en ouderen meer te verbinden”.

Onze jeugdspelers zijn onze ambassadeurs


Het idee is om meer ouderen te betrekken bij WDZ. Dat kan door actief deel te nemen, maar ook door naar wedstrijden te komen kijken en samen een kop koffie te drinken. “Het is een hele uitdaging deze mensen te vinden en uit huis te krijgen. Daarvoor willen we onze jeugdspelers als ambassadeurs inzetten. We willen jongeren de ouderen laten bezoeken, een band met ze opbouwen en samen met hen een mee te gaan naar de club”. Zo probeert WDZ de eenzame inwoners te bereiken, maar ook de jongeren sociaal gevoeliger te maken en hen te laten ervaren dat ze een extra steentje kunnen bijdragen. “Bovendien ervaren we dat meer opa’s en oma’s langs de lijn ook een positief effect heeft op de sfeer tijdens de wedstrijd. Ze zorgen voor rust en minder gekibbel”.

Samen komen en plezier ervaren


Het idee van WDZ wordt verder uitgewerkt met behulp van de Innovatieprikkel. “Met de inzet van de Innovatieprikkel en de hulp van BAS samen actief kunnen we ons idee nu gaan waarmaken. We worden goed geholpen bij het concreet maken van ons idee. Bovendien hopen we dat verenigingen hun maatschappelijk rol verder gaan uitbreiden, zodat we er samen aan werken dat iedere inwoner actief deelneemt aan de gemeenschap. Als verenigingen kunnen we er voor zorgen dat we mensen via de verenigingen samen laten komen en plezier laten ervaren.”