Over ons

Iedereen heeft recht op beweging. Toch zijn er veel mensen, die niet de kans krijgen om mee te doen. Dat pakken wij aan. Onze energieke spelbepalers maken het verschil in het leven van mensen, door sport en bewegen. We bieden beweegprogramma’s om kinderen, ouderen en kwetsbaren meer en beter te laten bewegen. Dat doen we samen met lokale partners. Daarbij gaan we elke dag voor een Negen!

Samen actief

Samen met partners proberen we iedereen in beweging te brengen. We creëren voldoende sport- beweeg- en cultuuraanbod voor alle inwoners van jong tot oud om bijdragen aan gezondheid, participatie, vitaliteit en leefbaarheid in de dorpen en kernen. Dat doen we vanuit een aantal uitgangspunten.

  • Ben Bizzie: Kinderen in Simpelveld krijgen de mogelijkheid om te leren hoe ze zich sportief, gezond en cultureel kunnen ontwikkelen.
  • Meedoen: Er is aandacht voor talentontwikkeling en participatie van onze inwoners. Inwoners worden hierbij in hun eigen kracht gezet.
  • Vitaal Verenigen: Sport en bewegen is de verbindende schakel in Simpelveld en zorgt voor actieve en leefbare wijken en een prettige leefomgeving. Sportverenigingen leveren hierbij een belangrijke bijdrage en worden ondersteund.