Vitaal Verenigen

Sport, bewegen en cultuur zijn de verbindende schakels in Simpelveld. Het zorgt voor actieve en leefbare wijken en een prettige leefomgeving. Alle verenigingen leveren hierbij een belangrijke bijdrage en worden ondersteund. Verenigingen in de gemeente Simpelveld worden zo versterkt dat het echte spelbepalers worden. De gemeente Simpelveld streeft naar vitale verenigingen die zelfstandig in staat zijn hun maatschappelijke rol in te vullen. Ze leveren een directe bijdrage aan de leefbaarheid van de lokale samenleving. Ook initiatieven van inwoners die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid worden ondersteund.