Meedoen

Er is aandacht voor talentontwikkeling en participatie van onze inwoners. Inwoners worden hierbij in hun eigen kracht gezet. Inwoners in de gemeente Simpelveld worden actief samengebracht waarbij sport en bewegen een verbindende schakel kan zijn. Niemand staat aan de kant, maar iedereen doet direct of indirect mee. Het stimuleren van sport en bewegen bevordert de gezondheid en de vitaliteit van onze inwoners. Sport en bewegen in de buurt is daarnaast een middel om sociale cohesie, ontmoeting en participatie te versterken. Daardoor heeft sport en bewegen een positief effect op de leefbaarheid en sociale veiligheid in de buurt.